Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
SitemapUdskriftsvenlig

Velkommen

Formålet med Varslingssystemet er, at give tidlig varsling om risiko for påvirkning af grundvandet, ved regelret anvendelse af godkendte pesticider. Hvis et pesticid eller dets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, skal resultater fra Varslingssystemet kunne danne grundlag for, at Miljøstyrelsen kan igangsætte en revurdering af det pågældende pesticid.

Projektet gennemføres af:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
www.geus.dk

Institut for Agroøkologi - Århus Universitet
www.au.dk/about/organisation/departments/departmentofagroecology/Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 20. Dec., 2017
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!