Om VAP, Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand

VAP-projektet ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i et tæt samarbejde med Institut for Agroøkologi (AGRO) ved Aarhus Universitet og underleverandør Institut for Bioscience (BIOS) ved Aarhus Universitet samt Miljøstyrelsen.

Baggrund

I Danmark kommer hovedparten af vores drikkevand direkte fra grundvandet. Fordi Danmark er et landbrugsland, hvor man har brugt pesticider siden 1950’erne, er det nødvendigt at undersøge om godkendte pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien

Den nationale grundvandsovervågning (GRUMO) blev iværksat i 1989 for at monitorere grundvandets kvalitet fra 10 meter under overfladen og dybere. På grund af et stigende antal fund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet og manglende viden om, hvorvidt det skyldtes landbrugets brug af godkendte pesticider, blev Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) etableret i 1999.

Formål

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har to overordnede formål:

  1. At undersøge om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien.
  2. At forbedre og formidle det videnskabelige grundlag til optimering af de danske myndigheders godkendelses- og reguleringsprocedurer af pesticider på baggrund af de indsamlede monitoreringsdata.
Måleudstyr aflæses af forsker