Kontakt

Projektleder og seniorforsker
Annette E. Rosenbom
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Telefon 91333552
E-mail: aer@geus.dk

Akademisk medarbejder
Preben Olsen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Telefon 21730711
E-mail: Preben.Olsen@agro.au.dk

Forskere foretager målinger på VAP-mark
Forsker noterer data ved en måling
Målinger på VAP-mark