Publications from Danish authorities and conferences

Orientering fra Miljøstyrelsen, 1 2013

Christensen L., S. Marcher, V. Møller, W. Brüsch, A. Rosenbom, A. Duer, M. Bach Madsen & M. Skriver. Bentazon. Anvendelse, regulering og fund i danske moniteringsundersøgelser.