Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Drift, sædskifter og pesticider"
http://pesticidvarsling.dk/drift/index.html
Udskriftsdato: mandag 23. september 2019 kl. 4:15
Sidst ændret: 20. december 2016
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Drift, sædskifter og pesticider

Markerne drives som ordinært landbrug hvad angår sædskifter og jordbehandling. Programmet omfatter kun egentlig planteavl. For hver mark er der opstillet et sædskifte med en sprøjteplan for ukrudt, insekter og svampe (se tabellen). Alle pesticider bliver udbragt i maximalt, tilladt dosis. Baggrunden for de opstillede sædskifter og hermed sprøjteplanen er et ønske fra Miljøstyrelsen om hvilke stoffer, der bør indgå i programmet. Pesticiderne er udvalgt efter forskellige kriterier, dels størrelsen af forbruget, dels mistanke om en mulig uacceptabel udvaskning samt stoffer, hvor den tilladte dosis er nedsat inden for de sidste år. Et mindre antal stoffer er medtaget fordi de indgår i blandingsprodukter.

Sædskifter, produkter og dertil hørende aktivstoffer som indgår i programmet. De stoffer hvor også nedbrydningsprodukterne er medtaget i analysepakken er markeret med stjerne. 

Se skema 1999 til 2015: oversigt_vap_2015_dk.pdf