Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Fårdrup"
http://pesticidvarsling.dk/omraader/faardrup.html
Udskriftsdato: fredag 26. april 2019 kl. 10:43
Sidst ændret: Fredag 13. Maj, 2005
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Fårdrup


Fårdrup

Slagelse

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
Forpagtet Juni- Aug 1999 Sept. 1999
160 x 150 2,3 Ler 558

Geologi

Fårdrup er beliggende på et moræneplateau med en relativt lille geologisk variabilitet.

Den dominerende aflejring er moræneler med enkelte sandslirer og -linser afsat under en avancerende is.

Der er konstateret et forholdsvis omfattende sprækkesystem i moræneleren ned til mindst 5 m.u.t. Mindre dele af arealet er kendetegnet ved tilstedeværelsen af morænesand og smeltevandsler.

Der er fundet to jordbundstyper på Fårdrup; en Pseudogley typilessive der har en illuvial Bt horisont, og en Degralessive kendetegnet ved en degraderet lerudfældningshorisont med interfingerende eluvialt materiale.

Lerindholdet i pløjelaget er ca 15%.