Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Silstrup"
http://pesticidvarsling.dk/omraader/silstrup.html
Udskriftsdato: søndag 16. juni 2019 kl. 7:11
Sidst ændret: Fredag 13. Maj, 2005
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Silstrup


Silstrup

Thisted

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
DJF Aug.-Sept. 2000 April 2000
91 x 185 1,7 Ler 866

Geologi

Silstrup er beliggende på nordsiden af et randmorænestrøg dannet under et af nordøstisens genfremstød og syd for Thisted strukturen, hvor der er kalk i overfladen.
Den dominerende aflejring er moræneler med enkelte sandslirer og et stort indhold af kalk ca. 40 - 45 %.
I markens sydlige ende er der fundet glacialtektonisk dislokerede flager af oligocænt glimmerler og -silt ca 3,0 m.u.t.
Der er fundet et svagt udviklet sprækkesystem i moræneleren ned til 4,0 m.u.t..
Der er konstateret to jordbundstyper på Silstrup, dels en Pseudogley typilessive, (Pseudogley: Temporær vandstuvning), kendetegnet ved lernedslemning og en illuvial Bt-horisont (lerudfældning), og dels en Pseudogley typibrunjord, uden lernedslemning.
Der er ca 18 -25 % ler i pløjelaget.