Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Slæggerup"
http://pesticidvarsling.dk/omraader/slaeggerup.html
Udskriftsdato: fredag 26. april 2019 kl. 10:15
Sidst ændret: Fredag 13. Maj, 2005
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Slæggerup


Slæggerup

Roskilde

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
Forpagtet Okt 1999 Apr 2000
150 x 170 2.2 Ler 585


Drift og monitering afsluttet 1/7-2003

130 x 165Geologi

Slæggerup er domineret af moræneler og i dybere niveauer morænesand afsat under det ungbaltiske isfremstød i Weichsel.

En betydelig del af de terrænnære aflejringer består dog af smeltevandsler og i mindre grad smeltevandssand.

Forsøgsmarken er kuperet med en højdeforskel mellem højeste og laveste punkt på ca. 4,5 meter.

Jorden klassificeres som en Brunjords Typilessive. Kendetegnet ved indeholder en forbrunet Bv- forvitringshorisont over en Bt-lerakkumuleringshorisont.

I pløjelaget varierer lerprocenten mellem 19 og 24 %