Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
SitemapUdskriftsvenlig

Fårdrup


Fårdrup

Slagelse

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
Forpagtet Juni- Aug 1999 Sept. 1999
160 x 150 2,3 Ler 558

Geologi

Fårdrup er beliggende på et moræneplateau med en relativt lille geologisk variabilitet.

Den dominerende aflejring er moræneler med enkelte sandslirer og -linser afsat under en avancerende is.

Der er konstateret et forholdsvis omfattende sprækkesystem i moræneleren ned til mindst 5 m.u.t. Mindre dele af arealet er kendetegnet ved tilstedeværelsen af morænesand og smeltevandsler.

Der er fundet to jordbundstyper på Fårdrup; en Pseudogley typilessive der har en illuvial Bt horisont, og en Degralessive kendetegnet ved en degraderet lerudfældningshorisont med interfingerende eluvialt materiale.

Lerindholdet i pløjelaget er ca 15%.Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Fredag 13. Maj, 2005
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!