Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
SitemapUdskriftsvenlig

Jyndevad


Jyndevad

Tinglev

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
Forpagtet Juni 1999 Sept. 1999
135 x 180 2.4 Grovsand 858

Geologi

Jyndevad er beliggende på en hedeslette dannet foran gletschere i forbindelse med Hoved- og det Ungbaltiske isfremstød i Weichsel istiden.

Aflejringerne er domineret af fint til grovkornet smeltevandssand med mindre indslag af grus og ler. Grundvandsspejlet er beliggende omkring 1,5-2,5 meter under terræn.
Jorden klassificeres som en Typipodsol.

Der er udviklet en medium podsol med en kun svagt cementeret Bhs-horisont. Den dominerende kornstørrelse i pløjelaget er groft mellemsand med 55 % og et lerindhold på ca. 5%.Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Fredag 13. Maj, 2005
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!