Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
SitemapUdskriftsvenlig

Lund

Lund er beliggende på det allersydligste Stevns i et stort set fladt område ca. 10 m over havets overflade. Hele regionen befinder sig øst for hovedopholdslinjen og var altså dækket af is under den sidste istid (Weichsel).

Geologien antages at være homogen på arealet, som udgør ca. 2 ha. De øverste 8-10 m af undergrunden består af relativt fed moræneler, der er aflejret som en bundmoræne under isen. Der ses veludviklede sprækkesystemer ned til mindst 6 m.u.t. Enkelte steder er der i boringer set sandlag på op til 40 cm tykkelse, men disse antages ikke at være sammenhængende over store afstande. Direkte under moræneleren findes bryozokalken, i hvilken der også findes glacialtektonisk dannede sprækker.

Se en film om etableringen af marken i Lund: www.undergroundchannel.dk/a-farmers-dilemma

Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Tirsdag 20. Dec., 2016
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!