Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
SitemapUdskriftsvenlig

Tylstrup


Tylstrup

Brønderslev

Kortudsnit
Ejer Etableret Driftstart
Mål meter Areal, ha Jordart Nedbør mm/år 1960-91
DJF April 1999 Maj 1999
70 x 166 1,1 Finsand 668

Geologi

Tylstrup er beliggende på hævet havbund dannet da Yoldiahavet dækkede Vendsyssel i perioden 15.000-13.000 år før nu. Aflejringerne består i det væsentlige af fint sand, der bliver siltet med dybden. I forsøgsmarkens nordøstlige del forekommer mindre indslag af ler og silt. De marine aflejringer er sandsynligvis omkring 20 m tykke, og hviler på smeltevandssand.

Grundvandsspejlet er beliggende omkring 3-4 meter under terræn.

Jorden er en Typibrunsol.
Som følge af sandpålejring er de humusholdige pløjelag ekstra tykke i nogle områder. Generelt er jorden svagt udviklet med en forbrunet Bv -horisont. Der er 5% ler i pløjelaget.

Den dominerende kornstørrelse er finsand med 35 % i pløjelaget stigende til 70% i 150 cm.

Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Fredag 13. Maj, 2005
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!